Spoedpost Nieuwegein

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112
Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Kosten

Wat kost een bezoek aan de huisartsenspoedpost?

De basisverzekering dekt de kosten van de huisarts en dus ook van de huisartsenspoedpost. Bent u verzekerd? Dan gaat de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Bent u niet verzekerd? Dan betaalt u de kosten van het consult of recept direct op de huisartsenspoedpost. Pinnen heeft de voorkeur. Voor een telefonisch consult of een visite aan huis ontvangt u een rekening. Elk contact wordt in rekening gebracht.

Onderstaande tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2024

Tarieven
Triageconsult€ 35,00
Consult€ 252,77
Visite aan huis€ 379,14

Huisartsenspoedposten stellen niet zelf hun tarieven vast. De tarieven worden bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Kosten bij doorverwijzing naar het ziekenhuis
De arts op de huisartsenspoedpost kan u doorverwijzen naar de spoedeisende hulp (SEH) van het ziekenhuis. De kosten voor de zorg op de SEH van het ziekenhuis verrekent de zorgverzekeraar de kosten met uw eigen risico. 

Kosten en vergoeding van medicijnen
Kijk hier voor meer informatie over de kosten van het ophalen van geneesmiddelen bij de dienstapotheek buiten kantooruren.