Spoedpost Nieuwegein

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112
Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Niet tevreden?

Niet tevreden?
Als u dringend een huisarts nodig hebt, probeert ons team op de huisartsenspoedpost u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de geleverde zorg, over de bejegening, over de toegankelijkheid van de post of over de organisatie. Dit horen wij graag van u, zodat we zo snel mogelijk samen een oplossing kunnen vinden. Uw klacht biedt ons de gelegenheid onze zorg verder te verbeteren.

Hoe kunt u een klacht melden?
De beste manier om uw ontevredenheid kenbaar te maken, is door dit rechtstreeks te melden bij de huisartsenspoedpost. Het beste is om uw probleem of ergernis meteen te bespreken met een van onze medewerkers op de huisartsenspoedpost. Daar staan we altijd open voor. Komt u er met de (betrokken) medewerker niet uit, dan kunt u uw klacht op de volgende manieren indienen.

  1. Door het klachtenformulier op deze website in te vullen en te verzenden (dit is een beveiligde verzending).
  2. Door schriftelijk een klacht in te dienen bij:
    UNICUM Huisartsenspoedzorg
    t.a.v. de klachtenfunctionaris
    Postbus 216
    3720 AE Bilthoven

Wat doen wij met uw klacht?
De huisartsenspoedposten in Zeist en Nieuwegein vallen onder UNICUM Huisartsenspoedzorg. Deze organisatie heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris aangesteld. De klachtenregeling van de UNICUM huisartsenspoedposten is gericht op klachtenopvang en -bemiddeling. Na uw melding neemt de klachtenfunctionaris contact met u op. U kunt uw klacht dan nader toelichten en zij/hij zal samen met u zoeken naar een goede manier om uw klacht op te lossen.

Indien uw klacht gericht is tegen een zorgverlener kan de klachtenfunctionaris bemiddelen en u, indien gewenst en mogelijk, in contact brengen met deze zorgverlener. Daarbij kiest de klachtenfunctionaris géén partij, maar helpt zij/hij u en de huisartsenspoedpost om de klacht samen op te lossen. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Als u een formele klacht volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) wilt indienen, zal de klachtenfunctionaris een diepgaand onderzoek doen naar de gebeurtenissen. De directie van UNICUM Huisartsenspoedzorg is dan wettelijk verplicht om aan te geven tot welk oordeel het onderzoek van uw klacht heeft geleid, welke beslissingen UNICUM Huisartsenspoedzorg over en naar aanleiding van uw klacht heeft genomen en binnen welke termijn maatregelen, waartoe is besloten, zullen zijn gerealiseerd.

Geschillencommissie
Is uw klacht na bemiddeling van de onafhankelijke klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid afgehandeld? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een landelijk erkende geschilleninstantie. Die doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. Elke huisartsenspoedpost in Nederland is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie voor huisartsenzorg. De onafhankelijke klachtenfunctionaris (die u heeft geholpen bij de bemiddeling) kan u helpen in contact te treden met de betreffende geschilleninstantie.