Spoedpost Nieuwegein

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112
Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Over ons

De Huisartsenspoedpost Nieuwegein is onderdeel van regionale huisartsenorganisatie UNICUM Huisartsenzorg. De aan UNICUM verbonden huisartsen gaan voor optimale 7×24 uurs-zorg: integraal en wijkgericht. Om dit te realiseren werken zij intensief samen in een multidisciplinair netwerk van (zorg)professionals. De samenwerking is gericht op het bevorderen van de eigen regie, autonomie en kwaliteit van leven van inwoners van de regio. 

De UNICUM-werkorganisatie adviseert, faciliteert en ondersteunt het management en de medewerkers op de huisartsenspoedpost. Daarnaast worden initiatieven genomen om de triage verder te ontwikkelen en eerstelijnsspoedzorg toekomstbestendig te houden. 

Klik hier om meer te lezen over UNICUM.