Spoedpost Nieuwegein

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112
Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Veelgestelde vragen sluiting spoedzorg Woerden

Veelgestelde vragen m.b.t. verplaatsen spoedzorg van Woerden naar Leidsche Rijn (Utrecht)


Waarom sluit de HAP?
Enkele jaren geleden werden we geconfronteerd met het besluit dat de SEH van het Zuwe Hoofpoort Ziekenhuis per 1/1/2018 zou sluiten. Hierop zijn Primair, de huisartsen, het ziekenhuis en andere betrokken partijen in overleg gegaan om te kijken naar een mogelijkheid om na 1/1/2018 toch enige mate van spoedzorg in Woerden te handhaven, met name in de weekenden. Kwaliteit van dienstverlening, veiligheid en de beschikbaarheid van zorgverleners waren hierbij de belangrijkste aandachtspunten. Deze elementen konden in de alternatieve voorstellen helaas onvoldoende worden gewaarborgd in het weekend.

Welke alternatieven zijn bedacht voor de spoedzorg na 1 januari 2018?
Door de huisartsen uit NW-Utrecht (ZorgNU) is samen met het Antonius Ziekenhuis en Primair huisartsenposten gezocht naar een alternatief voor een HAP zonder SEH (HAP-Plus). Hierbij zou vanuit het ziekenhuis een Verpleegkundig Specialist gedetacheerd worden die samen met de huisartsen en triagisten van de huisartsenpost zouden werken in Woerden. Daarnaast zouden er (beperkte) onderzoeksfaciliteiten komen en faciliteiten om eenvoudige breuken te behandelen. Gezien de complexiteit van de organisatie werd daarbij gedacht aan een openstelling in het weekend gedurende de drukke uren.

 Waarom is van dit alternatief afgezien?
De huisartsen hebben de voor- en nadelen zorgvuldig tegen elkaar afgewogen. Zij zijn zich terdege bewust van de wens van de burgers en de gemeente om de zorg dicht bij huis te houden. Toch besloten zij dat de risico’s op het gebied van kwaliteit en veiligheid binnen het HAP-Plus model niet opwoog tegen de situatie in Leidsche Rijn. Op deze locatie, op 17 minuten rijden van Woerden, is een combinatie van een HAP en SEH. Dit biedt de patiëntveiligheid en kwaliteit die de huisartsen van het grootste belang achten voor de patiënt.

Hebben de huisartsen de alternatieven wel voldoende onderzocht?
Huisartsen zijn zich zeer bewust van de wens van inwoners van Woerden en omstreken om een bepaalde vorm van spoedzorg in Woerden te behouden. Toch zijn zij van mening dat elk alternatief een achteruitgang is voor de patiënt. Voor hen staan patiëntveiligheid en kwaliteit centraal.

Wat vonden de Woerdense huisartsen van dit besluit?
De Woerdense huisartsen zijn altijd nauw betrokken geweest bij de gesprekken over alternatieve plannen. In de beslissende ledenvergadering hebben zij tegen de verplaatsing van de HAP naar Leidsche Rijn gestemd. Zij herkennen zich onvoldoende in de argumenten om het uitgewerkte model (HAP-Plus) niet in te voeren. Voor het uitvoeren van dit plan hebben ze echter de andere huisartsen uit de regio nodig. Dus leggen zij zich neer bij de keuze van de meerderheid van de vergadering.

Waarom heeft een HAP de nabijheid van een SEH nodig?
De huisartsenpost is de poortwachter van de tweedelijns acute zorg (de SEH). Op de HAP wordt de afweging gemaakt of mensen direct door moeten naar de SEH of op de HAP kunnen worden behandeld. Doorsturen naar een andere locatie gaat ten koste van kwaliteit en veiligheid, zeker wanneer het een acute situatie betreft. In Leidsche Rijn zijn de diensten voor de patiënt gebundeld (de HAP is hier gevestigd naast de SEH). Hierdoor kan maximale kwaliteit en veiligheid worden geboden en maximale service aan de patiënt voor eventuele vervolgtrajecten.

Primair heeft in Houten en Zeist ook een HAP zonder SEH. Waarin verschilt de situatie in Woerden zonder SEH met die in Zeist of Houten?
Zoals gezegd is een HAP zonder SEH om verschillende redenen niet gewenst. Echter de huisartsen in Houten en Zeist zijn geconfronteerd met het sluiten van een SEH (Zeist) dan wel het ontbreken van een SEH (Houten) zonder dat zij op dit moment een goed alternatief hebben. De huisartsen in NW-Utrecht hebben dit alternatief wel door de nabijheid van de HAP Leidsche Rijn: zij kiezen ervoor om de zorg te centreren op één post.

Waarom kan de huisarts overdag wel werken zonder SEH en op de huisartsenpost niet?
Het aantal spoedeisende klachten in de huisartsenpraktijk is vele malen kleiner dan op een huisartsenpost. Dit maakt dat de bestaande mogelijkheden in de dagpraktijk voor de opvang van spoed wel voldoende zijn en op de huisartsenpost niet.

Heeft het centreren van de spoedzorg op 1 post ook voordelen voor de patiënt uit Woerden?
Wij beseffen dat de extra reistijd als een groot nadeel wordt gezien. Toch zijn er ook voordelen voor de patiënt. Door het goed samenwerken op 1 post verwachten wij dat de gemiddelde wachttijd van een patiënt omlaag gaat. Daarnaast kunnen we de diagnostiek beter organiseren zodat niet altijd een dure (door de patiënt te betalen vanuit eigen risico) doorverwijzing naar de SEH nodig is. Daarnaast is de zorg op deze post veiliger en kwalitatief beter te organiseren dan in de huidige situatie. Het ambulancevervoer blijft ongewijzigd. De RAVU (Regionaal Ambulancevervoer Utrecht) zorgt bij acute situaties binnen 15 minuten voor een ambulance ter plekke en brengt inwoners naar de dichtstbijzijnde Spoedeisende Hulp.

Hoe ver moet de patiënt uit Woerden nu rijden voor een huisartsenpost en een SEH?
21 km en 17 minuten naar Leidsche Rijn (HAP en SEH)
21 km en 19 minuten naar Nieuwegein (SEH)
[Bron: ANWB routeplanner vanaf huidige locatie HAP Woerden]

Is er een tijdsgrens waarbinnen een huisarts bij een patiënt moet zijn?
Dat hangt af van de toestand van de patiënt. Is er sprake van een levensbedreigende situatie dan wordt in de regel gehanteerd dat binnen 15 minuten deskundige medische hulp aanwezig moet zijn. Dit kan de huisarts zijn, maar ook een ambulance. Is de toestand minder ernstig dan geldt de norm van maximaal 1 uur (bij een mogelijkheid van verslechtering van de toestand van patiënt op korte termijn) dan wel enkele uren (als dat niet het geval is). Deze aanrijtijden blijven ook in de nieuwe situatie gegarandeerd.

Waarom kunnen we niet gewoon altijd 112 bellen?
In Nederland is het zo geregeld dat de huisarts de poortwachter is voor de tweedelijns (acute) zorg.

Terug naar overzicht