Spoedpost Nieuwegein

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112
Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Voorgenomen verzelfstandiging huisartsenposten Utrecht e.o.

De afgelopen jaren hebben huisartsen uit Utrecht en omstreken verschillende stappen gezet om de patiëntenzorg in de eigen regio te verbeteren. Om dit te ondersteunen zijn regionale huisartsenorganisaties gevormd. Als volgende stap in dit proces willen huisartsen ook de huisartsenspoedzorg in de avonden, nachten, weekenden en op feestdagen (huisartsenposten) onderbrengen in deze regionale huisartsenorganisaties. Dit betekent dat Stichting Primair Huisartsenposten, die tot nu toe de huisartsenposten in de regio’s organiseerde, voornemens is de verantwoordelijkheid voor het bestuur en de organisatie van de posten over te dragen aan de regionale huisartsenorganisaties. Streefdatum van deze voorgenomen verzelfstandiging is 1 juli 2020. Voor patiënten zal de verzelfstandiging van de huisartsenposten geen gevolgen hebben; zij kunnen ook na 1 juli 2020 blijven rekenen op 24/7 huisartsen(spoed)zorg in hun regio.

Versterken eerstelijnszorg

In het onderhandelaarsakkoord voor de huisartsenzorg 2014-2017 zijn afspraken gemaakt over de versterking van de eerstelijnszorg. Eén van de elementen uit dit akkoord is de vorming van regionale huisartsenorganisaties. Doel hiervan is de huisartsenzorg dichter bij huis te organiseren en de samenwerking met het sociaal domein te versterken. Zorgverzekeraars hebben hiervoor een aparte financieringsstructuur (O&I) beschikbaar gesteld.

Samenvoegen verantwoordelijkheden 24/7 huisartsenzorg

In het werkgebied van Primair zijn inmiddels verschillende regionale huisartsenorganisaties opgezet: Gho-Go (regio huisartsenpost Blaricum), HUS (regio huisartsenpost Stad Utrecht), Unicum (regio huisartsenposten Nieuwegein en Zeist) en ZorgNU en Julius Centrum Leidsche Rijn (regio huisartsenpost Leidsche Rijn). In eerste instantie hebben zij zich gericht op de ondersteuning van de organisatie van de zorg overdag (chronische zorg, wijksamenwerking, zorg voor kwetsbare ouderen). Vanaf 1 juli 2020 willen huisartsen ook de huisartsenspoedzorg tijdens de avonden, nachten, weekenden en feestdagen in de regionale huisartsenorganisatie onderbrengen. Deze voorgenomen overdracht van verantwoordelijkheden zal geen gevolgen hebben voor patiënten.

Terug naar overzicht