Spoedpost Nieuwegein

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112
Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Ziekenhuizen in regio Midden-Nederland treffen maatregelen vanwege griepgolf

De aanhoudende griepgolf leidt tot extra drukte in de ziekenhuizen in de regio Midden-Nederland. Hierdoor doen een groter aantal patiënten dan gebruikelijk beroep op de acute zorg. Veel bedden in de ziekenhuizen worden op dit moment dan ook ingenomen door patiënten met griepklachten en de gevolgen van griep, zoals een longontsteking. Daarbij gaat het vaak om oudere patiënten met een complexe zorgvraag. De ziekenhuizen en andere zorgdiensten, verenigd in het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ), nemen daarom maatregelen om deze buitengewone omstandigheden het hoofd te bieden. De regionale zorgdiensten werken hiertoe, bovenop de al bestaande samenwerking, extra intensief samen om ervoor te zorgen dat voor alle patiënten de juiste zorg beschikbaar is.

De ziekenhuizen zijn genoodzaakt om sommige geplande operaties uit te stellen. Hierbij gaat het om niet-spoedeisende operaties waarbij uitstel medisch verantwoord is. De spoedeisende zorg gaat altijd door. Patiënten van wie de operatie wordt uitgesteld worden op de hoogte gebracht.

Per ziekenhuis wordt bekeken welke maatregelen passend zijn en of er bijvoorbeeld extra personeel wordt ingezet. Het gaat hierbij om het St. Antonius in Nieuwegein en Utrecht, het Meander Medisch Centrum in Amersfoort, het Diakonessenhuis in Utrecht en het UMC Utrecht. De betrokken organisaties spreken hun waardering uit voor al het personeel dat op dit moment in de ziekenhuizen extra en verlengde diensten draait om de drukte het hoofd te bieden.

De Meldkamer Ambulancezorg van de Ravu gaat intensief coördineren naar welk ziekenhuis patiënten worden vervoerd. Alle betrokken organisaties overleggen en beoordelen dagelijks de situatie. Door deze maatregelen kunnen de betrokken organisaties optimale zorg aan patiënten met een acute zorgvraag blijven leveren.

Bovenstaande maatregelen hebben geen gevolgen voor de zorg aan patiënten op de huisartsenpost.

Voor meer informatie: UMC Utrecht, afdeling voorlichting, 088-7555000

Terug naar overzicht