Spoedpost Nieuwegein

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112
Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Hebben medewerkers van de spoedpost toegang tot mijn eigen medisch dossier bij de huisarts?

Uw huisarts en uw apotheek kunnen uw medische gegevens delen met andere zorgverleners. Op die manier hoeft u bijvoorbeeld op de huisartsenspoedpost niet weer opnieuw uw verhaal te vertellen. Dit bespaart kostbare tijd en voorkomt mogelijke fouten.

Wilt u dat de huisartsen op de huisartsenspoedpost een samenvatting van uw medisch dossier van uw eigen huisarts op de huisartsenspoedpost kunnen bekijken? Daar is in beginsel vooraf toestemming voor nodig. Regel deze toestemming via uw huisarts of rechtstreeks op  www.volgjezorg.nl.

Omdat de wetgeving over het verlenen van toestemming vanwege de coronacrisis vanaf april 2020 tijdelijk is opgeschort, wordt er op dit moment vanuit gegaan dat u toestemming heeft verleend. U kunt echter wel aangeven bij uw eigen huisarts dat u daar bezwaar tegen heeft.