Spoedpost Nieuwegein

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112
Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Welke medewerkers van de huisartsenspoedpost kunnen mijn gegevens inzien?

Alleen zorgverleners zoals huisartsen, apothekers en medisch specialisten mogen patiëntgegevens uitwisselen en inzien. Zorgverzekeraars, werkgevers en bedrijfsartsen kunnen dat niet. Bovendien mogen alleen zorgprofessionals die u behandelen uw gegevens raadplegen en moet het inzien van uw dossier passend zijn in het kader van uw behandeling.

  • Er wordt vastgelegd wie uw gegevens wanneer inziet, zodat daarop later gecontroleerd kan worden.
  • Het computersysteem van de zorgverlener én het netwerk moeten voldoen aan strenge beveiligingsnormen en wettelijke eisen

Ten behoeve van het kwaliteitsbeleid van de huisartsenspoedpost kunnen uw gegevens in onderstaande situaties worden ingezien door de medisch directeur van de huisartsenspoedpost, door de kwaliteitsfunctionaris, door de klachtenfunctionaris, en door de directie:

  • Als u een klacht indient, geeft u automatisch toestemming om uw gegevens te betrekken bij het onderzoek naar de klacht. Als iemand anders namens u een klacht indient, wordt u gevraagd die ander schriftelijk te machtigen.
  • Als er een onderzoek naar een incident of een calamiteit (dat is een incident met ernstige gevolgen) wordt uitgevoerd, wordt aangenomen dat u akkoord gaat met het inzien van uw gegevens. U kunt daartegen bezwaar maken.