Spoedpost Nieuwegein

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112
Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Hebben medewerkers van de spoedpost toegang tot mijn eigen medisch dossier bij de huisarts?

 • Hebben medewerkers van de spoedpost toegang tot mijn eigen medisch dossier bij de huisarts?

  Uw huisarts en uw apotheek kunnen uw medische gegevens delen met andere zorgverleners. Op die manier hoeft u bijvoorbeeld op de huisartsenspoedpost niet weer opnieuw uw verhaal te vertellen. Dit bespaart kostbare tijd en voorkomt mogelijke fouten. Wilt u dat de huisartsen op de huisartsenspoedpost een samenvatting van uw medisch dossier van uw eigen huisarts […]

 • Wordt mijn contact met de huisartsenspoedpost vastgelegd in mijn medisch dossier?

  De huisartsenspoedpost is verplicht zorgvuldige aantekeningen van de hulpvraag van de patiënt, de geboden zorg, verwijzing, medicatie of nazorg in een dossier vast te leggen. Van uw contact met de huisartsenspoedpost sturen wij een waarneembericht naar uw eigen huisarts. Uw huisarts neemt dit op in uw medisch dossier.

 • Waarom worden telefoongesprekken opgenomen?

  Er worden geluidsopnamen van alle telefoongesprekken gemaakt:• Om in geval van een klacht of incident naderhand na te gaan hoe een telefoongesprek is verlopen;• Om de kwaliteit van de telefoongesprekken door triagisten te toetsen en desgewenst te verbeteren door middel van scholing en training. Binnen de huisartsenspoedpost gelden strenge regels voor het opnieuw afluisteren van […]

 • Welke medewerkers van de huisartsenspoedpost kunnen mijn gegevens inzien?

  Alleen zorgverleners zoals huisartsen, apothekers en medisch specialisten mogen patiëntgegevens uitwisselen en inzien. Zorgverzekeraars, werkgevers en bedrijfsartsen kunnen dat niet. Bovendien mogen alleen zorgprofessionals die u behandelen uw gegevens raadplegen en moet het inzien van uw dossier passend zijn in het kader van uw behandeling. Ten behoeve van het kwaliteitsbeleid van de huisartsenspoedpost kunnen uw […]